Morigaon College Learning Management System (LMS)


Faculty Members
 • utpal_mech

  UTPAL MECH

 • DIbyajyoti Sarma

  DR. DIBYAJYOTI SARMA

 • Samutjal Saikia

  SAMUTJAL SAIKIA

 • Hemaprava Rabha

  HEMAPRAVA RABHA

 • Nibedita Saikia

  DR. NIBEDITA SAIKIA

 • Nandita Talukdar

  NANDITA TALUKDAR

 • Nilofar Jasmin

  Dr. Nilofar Jasmin

 • Dipali Das Talukdar

  Dr. Dipali Das Talukdar

 • Bibekananda Sarma

  Bibekananda Sarma

 • Kabita Devi

  Kabita Devi

 • Parag Jyoti Mahanta

  Parag Jyoti Mahanta

 • Chandan Sharma

  Dr. Chandan Sharma

 • Mrinmoyee Baishya

  Mrinmoyee Baishya

 • Dr. Budhen Kumar Saikia

  Dr. Budhen Kumar Saikia

 • Dr. Birat Kr. Panyang

  Dr. Birat Kr. Panyang

 • Augustin Terang

  Augustin Terang

 • Dr. Kalyan Das

  Dr. Kalyan Das

 • Mrs. Ruma Begum

  Mrs. Ruma Begum

 • Dr. Ajit Konwar

  Dr. Ajit Konwar

 • Ajijur Rahman

  Ajijur Rahman

 • Fateha Sultana

  Fateha Sultana

 • Dr. Saradashree Choudhury

  Dr. Saradashree Choudhury

 • Dr. Diganta Kumar Nath

  Dr. Diganta Kumar Nath

 • Dr. Hahi Ram Lahkar

  Dr. Hahi Ram Lahkar

 • Dr. Hemanta Kumar Nath

  Dr. Hemanta Kumar Nath

 • Dr. Mainu Goswami

  Dr. Mainu Goswami

 • Dr. Pranab Jyoti Sarma

  Dr. Pranab Jyoti Sarma

 • Mr. Jayanta kumar Das

  Mr. Jayanta kumar Das

 • Mr. Rajib Malo

  Mr. Rajib Malo

 • Miss Punamjyoti Gogoi

  Miss Punamjyoti Gogoi

 • Miss Minakshi Patar

  Miss Minakshi Patar

 • Jugal Chandra Nath

  Jugal Chandra Nath

 • Dr. Chayanika Saikia

  Dr. Chayanika Saikia

 • Dr. Kushal Mahanta

  Dr. Kushal Mahanta

 • Prankrishna Bharali

  Prankrishna Bharali

 • Deepak Kalita

  Deepak Kalita

 • Suman Das

  Suman Das

 • Nikhil Kumar Deka

  Nikhil Kumar Deka

 • Raj Ballav Nath

  Raj Ballav Nath

 • Dr. Nilamani Phukan

  Dr. Nilamani Phukan

 • Dr. Sanjib Hussain Thakuria

  Dr. Sanjib Hussain Thakuria

 • Jamuna Bordoloi

  Jamuna Bordoloi

 • Anamika Sarma

  Anamika Sarma

 • Dr. Achyut Kumar Das

  Dr. Achyut Kumar Das

 • Dr. Hemalata Sharma

  Dr. Hemalata Sharma

 • Dr. Pallavi Hazarika

  Dr. Pallavi Hazarika

 • Dr.Jayasree Nath

  Dr.Jayasree Nath

 • Ujjal Deka

  Ujjal Deka

 • Mr. Trideep Chetia

  Mr. Trideep Chetia

 • Mr. Ankur Jyoti Borah

  Mr. Ankur Jyoti Borah

 • Dr. Jayanta Borkakoti

  Dr. Jayanta Borkakoti

 • Mrs. Ami Devi

  Mrs. Ami Devi

 • Mr. Kashyap Das

  Mr. Kashyap Das

 • Dr. Arunima Sarma

  Dr. Arunima Sarma

 • Dr. Swagata Baruah

  Dr. Swagata Baruah

 • Dr. Murshid Iman

  Dr. Murshid Iman

 • Dr. Nashiour Rohman

  Dr. Nashiour Rohman

 • Dr. Ranjit Kumar Kalita

  Dr. Ranjit Kumar Kalita

 • Dr. Simarekha Bhagowati

  Dr. Simarekha Bhagowati

 • Mr. Prafulla Kumar Bora

  Mr. Prafulla Kumar Bora

 • Dr. Pradip Saikia

  Dr. Pradip Saikia

 • Miss Upashana Gogoi

  Miss Upashana Gogoi

 • Mr. Shamim Akhtar

  Mr. Shamim Akhtar

 • Mrs. Kabita Sarmah

  Mrs. Kabita Sarmah

 • Mr. Babul Talukdar

  Mr. Babul Talukdar

 • Mr. Nurul Islam Ali Ahmed

  Mr. Nurul Islam Ali Ahmed

 • Dr. Hemanga Jyoti Sarmah

  Dr. Hemanga Jyoti Sarmah

 • Dr. Dhananjay Kusre

  Dr. Dhananjay Kusre

 • Dr. Abdul Quium Osmani

  Dr. Abdul Quium Osmani

 • Rijuana Ahmed

  Rijuana Ahmed

 • Manjita Modak

  Manjita Modak

 • Ramashankar Bordoloi

  Ramashankar Bordoloi

 • Dils Joree

  Dils Joree

 • Madhubanti Das

  Madhubanti Das

 • Dr. Pranjeet Das

  Dr. Pranjeet Das

 • Mr. Kangkan Jyoti Nath

  Mr. Kangkan Jyoti Nath

 • Ms. Malaya Devi

  Ms. Malaya Devi

 • Ms. silpi Sikha Kakati

  Ms. silpi Sikha Kakati

 • Ms. Loji Bordoloi

  Ms. Loji Bordoloi

 • Bulbul Das

  Bulbul Das

 • Pikumoni Borah

  Pikumoni Borah

 • Abdul Malik

  Abdul Malik

 • Subarna Deb

  Subarna Deb